• NIEUWS

DOX News. Be inspired.

<< Terug naar overzicht
Monday 8 July 2019

Goede Akoestiek voor Gezond Binnenklimaat

Modern Gebouwbeheer

Er komt immens veel bij kijken, maar de belangrijkste eisen waar men meer en meer in modern gebouwbeheer probeert aan te voldoen, kan men groeperen in deze 4 categorieën: 

 • Duurzaam Gebouwbeheer
 • Gezond Binnenklimaat
 • Energiebesparing
 • Prijsperformantie
De pijlers van een gezond binnenklimaat

Gezond Binnenklimaat

Wanneer men het luik "binnenklimaat" van nader bekijkt, kan men een aantal pijlers identificeren die hierin de basis vormen:

 • AKOESTISCH comfort
 • THERMISCH comfort
 • LUCHT kwaliteit
 • VISUEEL comfort
Belang van akoestisch comfort

De term "comfort" is eerder een subjectief gegeven, maar er zijn toch een aantal gemeenschappelijke factoren vast te leggen die dit comfort in positieve/negatieve zin kunnen beïnvloeden.

Akoestisch Comfort

Hoe men het comfort en dus ook het binnenklimaat ervaart, beïnvloedt zowel het WELZIJN als de PRESTATIES van werknemers, patiënten, klanten, leerlingen, leerkrachten, etc.

Invloed van akoestiek op de werkvloer

Slechte akoestiek manifesteert zich in hoofdpijn, hese stem, depressie, slechte concentratie, geminderde motivatie, stress, slechte productiviteit, ziekteverzuim, etc. 

Ervaring leert ons dat door een weloverwogen en professionele aanpak in een ruimte ter bevordering van het akoestisch comfort, dit een positief effect heeft op een aantal vlakken (zie schema hieronder). 

Hoewel DOX Acoustics gespecialiseerd is in akoestische oplossingen (zowel geluidabsorberend als geluidsisolerend), dragen onze oplossingen ook (on)rechtstreeks bij tot het thermisch comfort, visueel comfort én de luchtkwaliteit. Ontdek ons uitgebreid productengamma hier

Akoestische Normen

In de moderne bouwtechniek gelden akoestische normen waaraan moet worden voldaan. Deze zijn vervat in de normen

 • NBN-S01-400 – 1 : wooneenheden
 • NBN-S01-400 – 2 : scholen
 • NBN-S01-400 – 3 : openbare gebouwen 

Goede akoestiek binnen elke ruimte is cruciaal!

Maar door gebrek aan kennis en/of budget wordt het akoestische luik vaak geschrapt waardoor men achteraf met oplapmiddelen de akoestische problemen moet oplossen. 

Onderschat het BELANG VAN GOEDE AKOESTIEK niet: Pak de akoestiek aan in de ontwerpfase van uw project en geef het een belangrijke plaats in uw gebouwbeheer! 

DOX Acoustics staat u graag bij met advies & een professionele begeleiding om uw akoestisch comfort te verzekeren!