• NIEUWS

DOX News. Be inspired.

<< Terug naar overzicht
Monday 10 April 2017

Ronde Tafel: Ruimteakoestiek & Geluidsisolatie in onderwijs- & zorgsector

In september 2016 vond er een Ronde Tafel gesprek plaats om de vele uitdagingen in de onderwijs- en zorgsector omtrent akoestisch comfort te bespreken. DOX acoustics was een van de 8 deelnemers en samen hebben de deelnemers geput uit hun jarenlange expertise op de markt om de pijnpunten  aan te halen en de mogelijke oplossingen te bespreken. 

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: Plafondeilanden klaslokaal

(Edu & Care publicatie nr. 14, Okt-Nov 2016)

Concentratieproblemen, slechte resultaten, stress, gehoorschade, ziekte, zelfs burn-outs. Wie veelvuldig ruimtes met geluidshinder gebruikt kan daar op termijn erg nadelige gevolgen van hebben. Gelukkig bestaan er voldoende producten en systemen die zorgen voor akoestisch comfort. En wie hier eenmaal van geproefd heeft, wil niet meer terug. Toch zien we dat daar in vele bestaande, maar ook nieuwe onderwijs- en zorggebouwen onvoldoende wordt op ingezet. [...]

"Slechte akoestiek in scholen is een onderschat probleem."

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: Kleeftegels klaslokaal

Akoestiek op school

Slechte akoestiek in scholen is een onderschat probleem.[...] Een slechte akoestiek zorgt voor extra stress bij leerkrachten. Een normaal spreekvolume van een volwassene situeert zich tussen 50 en 55 dB. Maar metingen tonen aan dat het lawaai tijdens lesuren vaak een geluidsniveau boven 65 dB bereikt. [...] We zien veel sneller stemproblemen optreden (bij leerkrachten), omdat ze tijdens het lesgeven luider moeten spreken. Minstens even erg is het negatieve effect op het concentratievermogen bij leerlingen. Met minder goede presaties als resultaat, en zelfs gehoorschade.

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: Sandwichpanelen Sporthal

Sport, muziek en technische ateliers

Ook de akoestiek in sportzalen, muzieklokalen of andere lawaaierige ruimtes zoals technische ateliers [...] laat vaak te wensen over. De combinatie van harde materialen en grote volumes zorgt voor veel nagalm. [...] Dit is een omgeving waar een hoge geluidsproductie al voor rumoer zorgt. Wat opnieuw leidt tot stem- of concentratieproblemen en oververmoeidheid. [...] Onvoldoende geluidsisolatie tussen lokalen heeft (immers) ook nadelige gevolgen voor de ruimtes naast, boven en/of onder.

"Het verbeteren van de akoestiek in een zorgomgeving draagt zo bij tot een kostenbesparing en verbetering van de prestaties van de medewerkers"

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: D-art ziekenhuis

Akoestiek in de zorg

Ook in de zorgsector nam het geluidsniveau de afgelopen jaren sterk toe. Dit heeft een bewezen negatieve invloed op het genezingsproces en welzijn van de patiënten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelt dat het achtergrondgeluidsniveau in een patiëntenkamer maximaal 30 dB(A) tijdens de nacht en 35 dB(A) overdag mag bedragen. In de praktijk wordt deze dempel maar al te vaak overschreden. [...] door materialen met hoge akoestisch absorberende eigenschappen te gebruiken, reduceert het stressniveau van bewoners en patiënten, verbetert de communciatie tussen patiënt en personeel, reduceert het aantal gemaakte fouten (verhoogde concentratie) en verhoogt de motivatie van het personeel. Het verbeteren van de akoestiek in een zorgomgeving draagt zo bij tot een kostenbesparing en verbetering van de prestaties van de medewerkers. Dit heeft bovendien een positieve invloed op het herstelproces. 

"We zijn ons te weining bewust van de voor- en nadelen van akoestiek"

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: Speelse elementen crèche ziekenhuis

Sensibilisering & gebrek aan kennis

Toch zijn we ons te weinig bewust van de voor- en nadelen van akoestiek. [...] Een sensibiliseringscampagne rond dit thema is dus absoluut nodig. [...] Maar ook bij voorschrijvers en vooral bij de betrokken overheden. 

Nog te vaak merken we dat akoestische en geluidsisolerende maatregelen in de bestekteksten van voorschrijvers tekort schieten. [...] Uiteraard is dit niet bij alle architectenbureaus het geval, en leveren de meeste gevestigde bureaus uitstekend werk. Maar we constateren een steeds groter wordend gebrek aan kennis omtrent akoestiek en geluidsisolatie. 

"Zeker voor scholenbouw en projecten in de zorgsector laten architecten zich voor de akoestische prestaties beter bijstaan door een gespecialiseerd bureau"

Vaak worden experts pas ingeschakeld wanneer het te laat is. [...]

We beseffen dat dit gebrek aan kennis geen probleem is dat we uitsluitend aan architecten mogen toeschrijven. Door de toenemende regulitis in de bouwsector moet een architect tegenwoordig een kennisniveau hebben dat onmogelijk door 1 persoon kan worden beheerst. De ontwikkelingen in elk van de vele aspecten van een bouwproject volgen zich in een razendsnel tempo op waardoor specialisatie noodzakelijk is. Zeker voor scholenbouw en projecten in de zorgsector laten architecten zich voor de akoestische prestaties beter bijstaan door een gespecialiseerd bureau.

[...] Een gebouw moet in de eerste plaats functioneel worden ontworpen, het esthetische resultaat is hierin van ondergeschikt belang. Form follows function. Fabrikanten en distributeurs van akoestische en geluisisolerende oplossingen moeten zich blijven inzetten om hun kennis te delen met architecten, [...] en andere stakeholders van het bouwproject. Ze moeten bovendien investeren in de ontwikkeling van producten en systemen, waarmee architecten creatief aan de slag kunnen. [...] win win voor alle betrokken partijen. 

 

Ronde Tafel Akoestiek in Onderwijs- & Zorgsector: Silent Socks cafetaria

Ondergesneeuwd

Naast een gebrek aan kennis [...] merken we dat akoestiek vaak te weinig doorweegt in een project. Energieoptimalisatie komt op de eerste plaats, terwijl maatregelen om het binnenklimaat te verbeteren ondergesneeuwd raken. [...] 

Uiteraard is dit om budgettaire bekommernis. [...] In de praktijk zien we dat architecten op akoestisch vlak enkel het absolute minimum kunnen voorschrijven. Indien ze meer willen doen, dreigen ze het voorziene budget ferm te overschrijden. Ook aannemers zoeken tijdens de realisatie naar goedkope(re) oplossingen om de minimumnorm net te halen. Voortdurend wordt de ondergens afgetast. Het minimum wordt zo snel het maximum haalbare. 

"We pleiten voor een prijsmediaan in plaats van kiezen voor het team met de laagste prijs"

[...] We zijn ervan overtuigd dat dit op lange termijn zal resulteren in betere gebouwen, gerealiseerd tegen een goedkopere prijs. Het risico op problemen achteraf wordt immers ferm ingeperkt.